Groot landelijk subsidiebedrag voor Cultuurmakers Maastricht

Het nieuwe culturele platform Cultuurmakers Maastricht heeft voor de komende vier jaar een bedrag van 379.000 euro ontvangen van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het platform, dat zich richt op het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor alle inwoners van Maastricht, ontving het subsidiebedrag voor het nieuwe projectplan Together we belong. Dit project heeft als doel de drempels weghalen om tot culturele belevenissen te komen vanuit de behoeften van de Maastrichtenaar. 

Het platform heeft het in zijn eerste jaar moeilijk te verduren gehad door de coronacrisis. Desondanks hebben zij het toch klaargespeeld om projecten te ondersteunen en het platform op de voeten te krijgen. Dit was een grote reden om Cultuurmakers in het kader van de regeling Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021-2024 te honoreren met het bedrag van bijna 4 ton.

Foto door: Moon Saris