Roetkaart noopt Milieudefensie tot actie

Milieudefensie Maastricht gaat de komende maanden aandacht vragen voor de roetvervuiling in onze stad. Zo komt er onder meer een petitie waarin het gemeentebestuur opgeroepen wordt om zich ‘aan de belofte te houden dat er deze regeerperiode een milieuzone zou komen’.

Afgelopen weken hebben vrijwilligers van Milieudefensie Maastricht ook flyers verspreid met de zogenaamde roetkaart. Deze kaart is gemaakt in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en bevat gegevens uit 2019.

Aan de hand van een 24 uurs-meting is in kaart gebracht hoeveel roet het gemotoriseerd verkeer uitstoot. Daarbij is te zien dat nagenoeg de hele stad geel gekleurd is, hetgeen betekent dat er veel uitstoot gemeten is.

De schadelijke roetgassen zijn voornamelijk afkomstig van dieselvoertuigen en oudere auto’s die op benzine rijden. Uiteraard lopen met name de bewoners rond drukke verkeerswegen de grootste gezondheidsrisico’s.