Nieuws over stationsgebied op infomarkten

Om het verkeer in de wijken rondom het station in betere banen te leiden en op bepaalde plekken zo autoluw mogelijk te krijgen, zijn op basis van onderzoek inmiddels diverse plannen gemaakt. Met behulp van diverse filmpjes hierover op de site van de gemeente kunnen bewoners van de betreffende buurten zich hiervan alvast een beeld vormen. Maar de komende weken staan er ook drie infomarkten op de agenda.

De plannen om het verkeersstromen in het stationsgebied te verbeteren zijn divers.  Zo is men voornemens de spoorwegovergang aan de Sphinxlunet af te sluiten, de Stationsstraat auto- en busvrij te maken en de snelheidslimiet te verlagen naar dertig kilometer per uur. Filmpjes hierover zijn al te bekijken op de website van de gemeente (klik op https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/stadsontwikkeling/verkeersstudie-stationsomgeving). Wie echter nog vragen heeft over de veranderingen in de wijk kan op 19, 26 en 27 mei terecht bij verschillende infokramen op respectievelijk Plein 1992, het Kardinaal van Rossumplein en het Lourdesplein. De raad beslist september dit jaar over de plannen. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelding voor de infokramen op de site verplicht.