Hotel Derlon tekent Akte van Ambitie Zero Emissie Stadslogistiek

Hotel Derlon gaat samenwerken met Stadslogistiek Zuid-Limburg voor de belevering van een groot aantal van hun hotelbenodigdheden. Daarvoor heeft de hotel-directie de Akte van Ambitie Zro Emissie Stadslogistiek Maastricht ondertekent. “Ik ben graag een aanjager en hoop dat samen met ons vele andere ondernemers in de binnenstad zullen volgen”, zegt Sione Götte van Hotel Derlon.

Leveringen aan grote organisaties worden vanuit een centraal punt in Elsloo met een elektrische, dus emissievrije, en efficiënt beladen vrachtauto naar de ontvanger gebracht. Na opleidingsinstituten, zorginstellingen en gemeenten is er nu een eerste samenwerking binnen de hotelbranche in Maastricht tot stand gekomen. Hotel Derlon wil met het vergroenen van hun logistiek een eerste stap te zetten naar een volledige emissievrije binnenstad van Maastricht.

En dat doet Hotel Derlon niet zomaar, laat Sione Götte van Derlon weten: “Het verduurzamen van onze logistieke stromen past bij onze bedrijfsfilosofie. We zoeken continu naar een goede balans tussen duurzaamheid en gastvrijheid naar onze gasten toe. Dat doen we al bij onze inkoop, het verwerken van ons afval, bij onze schoonmaak en energie. Met de samenwerking met Stadslogistiek Zuid-Limburg maken we ook de laatste kilometers van onze non-food leveringen emissievrij. Daarmee doen we nu nog net wat meer dan van ons verwacht wordt.”
Hotel Derlon is nu nog koploper in het vergroenen van haar logistieke stromen, maar inmiddels hebben ook andere ondernemers op het Onze Lieve Vrouwenplein én andere hotels in de binnenstad (zoals Hotel Beaumont, The Dutch, Harry’s, Hotel Au Quartier en Hotel Le Virage) hebben interesse of zijn al in gesprek.

De samenwerking tussen Hotel Derlon en Stadslogistiek Zuid-Limburg is een voorbeeld van de Stadsaanpak Maastricht van Zuid-Limburg Bereikbaar die erop gericht is partijen bij elkaar te brengen en concrete stappen te zetten naar een emissievrije binnenstad en meer.  “Zero Emissie Stadslogistiek is een proces dat Maastricht toekomstbestendig maakt en onder andere zal bijdragen aan haar belevingskwaliteit’, zegt programmadirecteur Louis Prompers van Zuid-Limburg Bereikbaar.