CDA oppert samenwerking gemeente met voetbalacademie MVV

De lokale fractie van het CDA stelt vragen aan het stadsbestuur over de plannen van een jeugdopleidingsplan van MVV. De partij ziet kansen voor de stad en mogelijkheden om krachten van de gemeente met deze 'voetbalacademie' te bundelen.

De ambitie van het plan zou zijn om in de toekomst een heuse voetbalacademie te realiseren en deze "stevig te verankeren" in onze stad, aldus CDA. Op deze manier wordt ook gehoor gegeven aan de gemeentelijke doelstelling om jongeren meer te laten bewegen en gezonder te krijgen. Voor de stad zelf levert een goed gewortelde sport infrastructuur ook het nodige op, zo laat de partij doorschemeren. De partij ziet dan ook mogelijkheden om de plannen voor dit jeugdopleidingscentrum te verbinden met de gemeentelijke doelstellingen, vastgesteld in het Maastricht sportakkoord, en zo het G-voetbal en vrouwenvoetbal te laten aansluiten op dit jeugdopleidingsplan. Ook de planmakers van de opleiding zouden naar eventuele samenwerking in de bekendmaking van de realisatie van de academie hinten, zo stelt de partij. CDA vraagt het stadsbestuur nu om de plannen onder de loep te nemen en te zoeken naar eventuele mogelijkheden om samen te werken, ook wat betreft het faciliteren van jonge topsporters. Want kan de gemeente niet een rol gaan spelen in het vinden van een geschikte accommodatie met alle benodigdheden? En zijn er misschien al accommodaties die hieraan voldoen voor de eventuele huisvesting van een voetbalacademie?