Huurders commercieel vastgoed krijgen korting van gemeente

De gemeente wil door de coronacrisis zwaar getroffen huurders van commercieel vastgoed financieel tegemoet komen door hun korting te geven. Het gaat daarbij om 178 huurders of erfpachters, die het gehuurde object niet of nauwelijks kunnen gebruiken vanwege de coronamaatregelen. Als er sprake is van meer dan 30 procent omzetverlies ten opzicht van 2019, dan kan met terugwerkende kracht een korting van maximaal 50 procent aangevraagd worden. De korting geldt voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 maart 2021.

Wethouder John Aarts: “Veel ondernemers die commercieel vastgoed huren van de gemeente ondervinden nog altijd de negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis. Door de sluiting gedurende de lockdown-periode, zijn de reguliere inkomsten uit bedrijfsactiviteiten weggevallen, terwijl diverse bedrijfsmatige kosten en contractuele verplichtingen wel doorlopen. Het is van belang dat bedrijven zo goed mogelijk door deze coronacrisis komen, dat leegstand en faillissementen zoveel mogelijk worden voorkomen en de werkgelegenheid in stand blijft. Het college heeft geconcludeerd op basis van de huidige jurisprudentie dat er in bepaalde gevallen een juridische gehoudenheid is om tot huurkorting over te gaan. Met de huurkortingsregeling hopen we de pijn iets te kunnen verzachten”.

De commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed die mogelijk in aanmerking komen voor huurkorting krijgen deze week een brief van de gemeente met informatie hoe ze de kortingsregeling kunnen aanvragen en welke voorwaarden hiervoor gelden. De financiële impact van de huurkortingsregeling wordt voor de gemeente in totaal geschat op circa € 1miljoen.
Het college heeft vorig jaar al besloten tot uitstel van de huurbetaling voor alle huurders van gemeentelijk vastgoed. Dit wordt met 3 maanden verlengd tot 1 juli 2021.