Politiek kritisch op verwijderen speelplekken

De Maastrichtse politiek legt zich niet neer bij het gemeentelijke voornemen om op termijn 125 van de 200 speeltuinen te sluiten. Hoewel de voorlopige lijst met daarop de te verwijderen speelplekken nog niet in beton gegoten is, neemt de Partij Veilig Maastricht alvast een voorschot: de fractie hoopt dat de gemeente nog eens kritisch naar de lijst wil kijken.

Daarbij hoopt Partij Veilig Maastricht dat buurten waar veel gezinnen wonen met lage inkomens, zoveel mogelijk ontzien worden. De Sociaal Actieve Burgerpartij, SAB, maakte aan de hand van de lijst inmiddels een rondje langs diverse speelplekken in Malberg en vraagt zich af of de gemeente de lijst heeft samengesteld achter de tekentafel of óók daadwerkelijk een fysiek bezoek aan de locaties heeft gebracht. De LPM, Liberale partij Maastricht, tot slot stelde een motie op, waarin de partij het stadsbestuur opdraagt eerst een gesprek aan te gaan met de ouders in alle buurten en op basis daarvan een lijst op te stellen met te verwijderen speelplekken. Wethouder Bert Jongen verklaart op Facebook geen speelplekken te verwijderen voordat er met de buurt overleg is geweest en eventuele wijzigingen zijn besproken. Bovendien stelt LPM behoud van de skatebaan onder de Kennedybrug voor, eventueel met behulp van sponsoring. Ook coalitiepartijen CDA en D66 hebben inmiddels een lijst met vragen neergelegd bij het college met betrekking tot de speelplekken.