Geen nieuwe stadsprins komend carnavalsseizoen

Er wordt komend vastelaovendsseizoen geen nieuwe stadsprins uitgeroepen. Dat heeft stadscarnavalsvereniging De Tempeleers vandaag bekendgemaakt. Eerder werd er door de veiligheidsregio al een streep gezet door alle carnavalsevenementen waar een vergunning voor nodig was, zoals de optochten en het inschieten van de vastelaovend.

“Uit respect voor alle getroffen mensen, zieken, nabestaanden, mensen in de zorg, getroffen bedrijven en organisaties, is het niet langer opportuun om evenementen rondom het thema Vastelaovend te organiseren”, zegt de president van de Mestreechter Vastelaovend Bastiaan Klomp. "We hebben lang gekeken of we door konden gaan met bijvoorbeeld het uitroepen van een Hoegen Hoeglöstegheid voor Groet Mestreech; vooral omdat deze een boodschap van hoop zou kunnen uitstralen, maar in essentie is de Stadsprins natuurlijk de spil in het kolderiek spel rondom Carnaval en is hij symbool van plezier. Juist om die laatste reden vinden we het niet gepast om hier komende seizoen invulling aan te geven."

De Tempeleers willen aan hun devies 'plezeer en sjariteit' toch invulling geven dit jaar. Althans, vooral aan het sjariteit-gedeelte. “Juist in deze tijd hebben mensen volgens ons behoefte aan afleiding, een luisterend oor, een spreekwoordelijke ‘knoevel’ en een sprankje hoop richting toekomst. Eigenlijk alle elementen die de Mestreecher Vastelaovend zo kenmerken. We vinden het onze taak om de mensen juist in deze moeilijke tijd dat gevoel toch te geven”, zegt Bastiaan Klomp.