Onderzoek UM: aanleren gezond gedrag op basisschool essentieel

Kinderen worden gezonder als ze op school gezond lunchen, gevarieerd bewegen en in de klas leren over gezond gedrag. Dat blijkt uit het project Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) gedaan door onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Zij vergeleken vier jaar lang ruim 2200 kinderen van vier projectscholen en vier reguliere scholen. De grote verschillen in gezondheid bij kinderen op deze scholen pleiten voor directe actie.

Het langjarige GBT-project is een  initiatief van oa.  Provincie Limburg, onderwijsstichting MOVARE, GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+ en diverse kinderopvangorganisaties en vond plaats in Parkstad, een gebied met relatief grote gezondheidsproblematiek onder de bevolking. De onderzoekers zagen dat de BMI (body-mass index) bij kinderen op een gezonde basisschool na vier jaar veel beter was vergeleken met kinderen op de controlescholen. GBT-kinderen hebben stuk voor stuk een gezonder gewicht, terwijl het gewicht van kinderen op de controlescholen alleen maar, en soms zelfs schrikbarend, toenam. 

Ook de buikomvang, een belangrijk voorspeller van chronische ziekten als diabetes of hart- en vaatziekten vermindert aanzienlijk bij kinderen op de gezonde basisscholen. De kinderen op deze scholen drinken meer water in plaats van zoete drankjes, en wat ook opvalt, is dat de sfeer in de klas verbetert. Op een gezonde basisschool is minder pestgedrag.

De onderzoekers dringen richting beleidsmakers, voedingsindustrie en overheden daarom aan op actie. Het GBT-project laat volgens hen duidelijk zien dat hoe jonger je begint met het aanleren van een gezonde levenswijze, hoe meer effect het heeft op de langere termijn. Kinderen nemen het gezonde gedrag bovendien mee naar huis, en zorgen op die manier voor gedragsverandering bij de ouders. Vooral de kwetsbaarste gezinnen hebben hier veel baat bij. Het is een van de redenen voor de initiatiefnemers van dit project om de GBT-scholen in Limburg uit te breiden, onder meer naar de regio Venlo. Provincie Limburg streeft ernaar om in 2023 het project op te schalen naar minimaal dertig scholen in Limburg.