Promoveren in de kunsten nu ook mogelijk in Maastricht

Het is nu voor het eerst mogelijk om in Maastricht te promoveren in de kunsten. Dat kan in ‘MERIAN’, de Maastricht Experimental Research In and through de Arts Network, een samenwerking tussen Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en de Jan van Eyck Academie.

Om te promoveren moeten de kandidaten, promovendi genoemd, een promotieonderzoek doen, een proefschrift schrijven en dit verdedigen voor een commissie. Als dit succesvol is afgerond mag de kandidaat de titel ‘doctor’ gebruiken. Om in Maastricht te promoveren in de kunsten moeten promovendi artistiek onderzoek uitvoeren. Zij moeten hierbij kunst en wetenschap met elkaar combineren. Het onderzoek gaat vooral in op maatschappelijke kwesties die relevant zijn voor de locatie van de opleidingsinstellingen, de Euregio Maas-Rijn. 

Promovendi vanuit alle kunst- en wetenschappelijke disciplines kunnen via MEDIAN in ‘Maastrichtse stijl’ een promotie-onderzoek doen. Deze ‘Maastrichtse stijl’ is onder andere probleemgericht en focust op interdisciplinaire thema’s die onderzocht kunnen worden met behulp van zowel kunst als wetenschap.