CDA komt op voor marktkooplui non-foodsector

De CDA-fractie komt in een brief aan het stadsbestuur op voor de belangen van marktondernemers in de non-foodsector. Zij mogen in tegenstelling tot hun collega's die wel eten en drinken verkopen, nog niet op de weekmarkten staan in Maastricht vanwege de coronacrisis. De marktkooplui betalen echter wel de gelden voor deze periode zonder verkoop, zo beweren zij tegenover het CDA.

En dat is scheef, volgens de partij. De marktondernemers in de non-foodsector pleiten daarom voor kwijtschelding van het maandelijkse bedrag dat zij de gemeente betalen. Het CDA vraagt het stadsbestuur hoe zij omgaat met de marktgelden in deze periode, of kwijtschelding tot de mogelijkheden behoort en wanneer zij verwacht dat ook deze marktkooplui weer welkom zijn, al dan niet verspreid over de stad.