Stadsbestuur: ‘kraakproof’ maken kantine VV Scharn onmogelijk, PvdA wil duidelijkheid over bestemming

Na een korte periode van leegstand verschenen er eind maart opnieuw krakers in de oude voetbalkantine van VV Scharn. In een brief aan het stadsbestuur lieten de partijen CDA en SPM weten het een onbegrijpelijke zaak te vinden. Zij wilden van de gemeente weten hoe dit kon gebeuren en hoe men de situatie gaat oplossen.

Het bestuur laat in antwoord weten dat het gebouw na de ontruiming van 6 september 2019 zo goed mogelijk was afgesloten om nieuwe kraak te voorkomen. Het complex dichtlassen of -metselen was niet mogelijk in verband met een haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de voetbalkantine. Het pand anti-kraak laten bewonen was onmogelijk: het gebouw is voor bewoning namelijk niet geschikt, en beveiliging zou onbetaalbaar zijn.  

Het bestuur laat weten dat ze het eens is dat de krakers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Daarvoor is echter een positief vonnis op een nieuw aangespannen kort geding nodig. De gemeente zou dan snel met goede argumenten moeten komen, ze zal moeten kunnen aantonen dat zij duidelijke plannen heeft voor het gebouw. 

Voor de PvdA is het ontbreken van gebruiksbestemming reden om aanvullende vragen te stellen. Want hoe zit het nu met de plannen van scouting Heer om het gebouw te gaan gebruiken, vraagt de partij zich af. Na uitspraak van de voorzieningenrechter op 13 augustus 2019 had de gemeente 6 maanden de tijd om met scouting Heer in overleg te gaan. Er lag immers een intentieovereenkomst tussen de gemeente en de scouting. De partij wil weten welke stappen zijn ondernomen toen bleek dat het nog onduidelijk was of scouting Heer wel naar de kantine zou verhuizen. Zal de gemeente de krakers nu opnieuw moeten dagvaarden? vraagt de partij. En zo ja, waarom heeft het college dan niet eerder actie ondernomen om te voorkomen dat er opnieuw een zaak moet worden aangespannen met bijbehorende kosten?