College presenteert bezuinigingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders is gisteren met een voorstel gekomen met bezuinigingsmogelijkheden, naar aanleiding van een tekort 12 miljoen euro, ontstaan in het sociaal domein. Er is een scenario met zeventien miljoen euro aan besparingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Maastricht wordt op diverse fronten geraakt binnen dit plan.

Een aantal voorbeelden: burgers krijgen in het vervolg geen scootmobiel meer, deze zijn alleen nog via collectieve uitleen beschikbaar. Hiermee komt op termijn drie ton per jaar vrij. Op sportgebied wil het college de buitensport tarieven van de velden, kleedlokalen, clubhuizen voor verenigingen naar een landelijk gemiddelde trekken. Uiteindelijk moet dit na een jaarlijkse opbouw in 2024 leiden tot een totale besparing van viereneenhalve ton. De extra inzet van handhaving in de nachtelijke uren, nu 3 nachten, wordt teruggebracht naar twee nachten. De cultuursector wordt verder hard geraakt binnen de plannen. Voor het religieuze muziekfestival Musica Sacra dreigt bijvoorbeeld het einde met het stopzetten van de gehele subsidie, een maatregel die ook geldt voor Jazz Maastricht en Bureau Europa. Kumulus ziet in de plannen haar rol veranderen van aanbieder van onderwijs op gebied van muziek, dans en beeldende kunst naar die van facilitator. Na een jaarlijkse afbouw moet dit leiden tot een besparing van 1,2 miljoen euro. En ook RTV Maastricht wordt flink getroffen binnen de plannen. Volgens het scenario van het college moet uw stadsomroep het, na een jaarlijkse afbouw, vanaf 2024 nog maar doen met een kwart van het huidige subsidiebedrag. In juli moet duidelijk worden hoe de bezuinigingen vorm krijgen, want de gemeenteraad neemt hierover dan een besluit.