Wijkagenten leggen Arabische cursus succesvol af

Zeven wijkagenten in Maastricht hebben met goed gevolg de cursus Arabische Taal en Cultuur afgerond bij het Talencentrum van de Universiteit Maastricht. Dit in navolging van de politie in Weert, waar een groep agenten de cursus volgde om beter te kunnen communiceren op straat, zowel verbaal als non-verbaal, met mensen van Arabische komaf.

Vandaag ontvingen de Maastrichtse wijkagenten hun certificaat. Zij kunnen Arabische mensen nu te woord staan met de nodige basiszinnen die zij in hun werk veelal zullen gebruiken. Eventueel kunnen zij ook duidelijk maken dat een tolk onderweg is. "Ik heb immers niet de ilussie dat ik vloeiend Arabisch spreek nu", lacht Simone Lucassen, wijkagent in Mariaberg.