Hulpbisschop ook pastoor in Maastricht

Er komt een nieuwe pastoor in de parochies van Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby. Het is Monseigneur Everard de Jong, hij is momenteel hulpbisschop in Roermond.

Mgr. Everard de Jong blijft in de functie van hulpbisschop parttime werkzaam. Tegelijk verhuist hij voor zijn nieuwe werkzaamheden wel naar Maastricht. De keuze om pastoor te worden in Maastricht was voor de Jong geen toeval. Hij had al langer aan bisschop Harrie Smeets aangegeven graag in het basispastoraat te willen werken, en zou graag een Centrum voor Geloof en Wetenschap opzetten waar gelovigen en wetenschappers met elkaar in debat kunnen gaan. In verband met de plannen voor dit centrum is de keuze op een parochiecluster van Maastricht gevallen. Naast de nieuwe taken in Maastricht en de werkzaamheden als hulpbisschop van het bisdom Roermond blijf Mgr. de Jong vicaris-generaal voor pastorale zaken en onderwijs. Ook zijn landelijke portefeuilles als bisschopreferent voor categoriaal pastoraat, studentenpastoraat en de stichting Thomas More blijft hij behartigen.