Oppositie raad dreigt met WOB-verzoeken rond gelden zorg

De oppositie in de gemeenteraad dreigt met WOB-verzoeken - officiële verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur - als het stadsbestuur geen maximale openheid verschaft over de besteding van zorggelden gedurende de afgelopen jaren.

 

De lokale politiek heeft nog altijd geen zicht op de besteding van gemeentelijke gelden voor zorg en dreigt met het indienen van WOB-verzoeken. De gemeente, zo werd al eerder bekend, wil uit privacyoverwegingen niet zeggen aan welke zorgaanbieder welk bedrag vanaf 2015 werd overgemaakt. Partijen PvdA (foto), PVM, SAB, LPM, PVV, Groep Gunther, 50Plus en de fractie Maassen vinden dat bijzonder vreemd - ook omdat de landelijke overheid wel gewoon namen en rugnummers publiceert, evenals de rechtbank in een recente zaak van de gemeente tegen een zorgaanbieder uit Venray. Uit dat vonnis leidt de oppositie bovendien af dat er rond 2015 helemaal geen controle was op de besteding van die gelden. Partijen vinden het hoog tijd dat de gemeente helderheid verschaft en zeggen niet in een situatie te willen komen waarin raadsleden net als journalisten officiële WOB-verzoeken - verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur - moeten gaan indienen.