Woonpunt gaat slopen en bouwen in Pottenberg

In 2021 sloopt Woonpunt 52 verouderde flatwoningen en 14 winkelpanden in het Poortgebouw in Pottenberg. In 2023 volgen dan nog eens 44 woningen in de Mammoetflat. Op de plek van het Poortgebouw worden vervolgens 50 duurzame en levensloopbestendige seniorenwoningen in het sociale huursegment gebouwd. De vervanging van de woningen in de Mammoetflat wordt nog uitgewerkt.

De plannen om de woningen en de winkelpanden te slopen bestaan al ruim tien jaar. Met de bouw van seniorenwoningen met lift voorziet Woonpunt in een behoefte van de bewoners van Pottenberg. Omdat het Poortgebouw beeldbepalend is voor de wijk, brengt Woonpunt een aantal visuele kwaliteiten ervan terug in de nieuwbouw.
Bewoners die moeten verhuizen krijgen een financiële vergoeding. Ook helpt Woonpunt bij het vinden van een geschikte andere woning en bij de verhuizing. Zo krijgen bewoners van 55 jaar en ouder de mogelijkheid te verhuizen naar de nabijgelegen Hermelijn- en Tiecelijnstraat. Daar heeft Woonpunt 89 appartementen gerenoveerd die energiezuinig en toegankelijk voor senioren zijn.
Enkele bedrijfsruimten in de plint van beide gebouwen heeft Woonpunt tijdelijk ter beschikking gesteld aan maatschappelijke initiatieven, zoals de Fietsbank. Deze initiatieven hebben hun maatschappelijke meerwaarde in de loop der jaren ruimschoots bewezen. Daarom gaat Woonpunt samen met deze partijen, de gemeente en andere corporaties op zoek naar een passend alternatief.
Ook de winkeliers in de plint van de gebouwen moeten uitkijken naar vervangende winkelruimte. Terugkeer naar de nieuwbouw is helaas niet mogelijk, omdat Woonpunt geen winkels mag terugbouwen. Dat is zo vastgelegd in de Detailhandelsvisie van de Gemeente Maastricht. Woonpunt gaat met de winkeliers in gesprek over de gevolgen die het besluit voor hen heeft.