Nachtopvang Singel 9 wordt ontlast

De gemeente heeft in overleg met het Leger des Heils besloten om per direct de nachtopvang van dak en thuislozen te spreiden. Cliënten kunnen nu ook terecht aan een pand aan de François de Veyestraat en ook wordt het gebouw van het Leger des Heils aan de Kolonel Millerstraat hierbij betrokken.

De druk op de opvang aan Singel 9 is de afgelopen jaren enorm toegenomen omdat mensen met zowel drugs, psychiatrische en financiële problemen op een kluitje zaten. Deze groepen kunnen nu afzonderlijk opgevangen worden. De oplossing is tijdelijk en duurt tot eind dit jaar. In 2016 wordt gestart met de doorontwikkeling van de Maatschappelijke Opvang en Bechermd Wonen waarin dak en thuislozen in een begeleid traject terecht komen.