MTB-ers bezetten gemeentehuis Valkenburg

Zuid Limburgse SW-werknemers hebben het gemeentehuis in Valkenburg bezet. Dit uit woede omdat een wethouder weigert een verklaring te tekenen. Al maanden zit vakbond FNV aan tafel met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Er wordt onderhandeld over een betere CAO voor werknemers binnen de Sociale Werkvoorziening. Maar ze komen er niet uit. Vandaag is er actie in Valkenburg.

De acties voor een betere CAO voor SW-ers, waaronder de MTB in Maastricht, worden scherper. Voor de protestactie, voorafgaand aan de bezetting, is dan ook geen toestemming gevraagd. Vanochtend is Wethouder Dauven van Valkenburg gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin hij erkent dat SW-ers recht hebben op een volwaardige CAO. Hij weigerde dit. Daarop stormden de betogers het gemeentehuis binnen. Ze willen pas vertrekken als Dauven tekent. Ook Wethouder Aarts is uitgenodigd om de verklaring te ondertekenen maar liet weten geen tijd te hebben. Inmiddels is er ook een gesprek geweest met burgemeester Eurlings. De bezetters zijn bereid om, als het nodig is, de hele nacht in het gemeentehuis te blijven.

Update: De bezetting is, nadat wethouder Dauven door de knieën is gegaan, om 17.30 uur beëindigd. In een verklaring die hij aan de VNG heeft gestuurd, vindt hij dat er bij de staatssecretaris op moet worden aangedrongen dat er geld bij moet. De actie in het stadhuis heeft zo'n 6 uur geduurd.

Waar gaat het precies om? De lonen voor mensen die werkzaam zijn binnen de Sociale Werkvoorziening zijn al geruime tijd bevroren. De FNV constateert dat inmiddels één derde van de werknemers onder het minimumloon leeft en vindt het tijd voor een loonsverhoging. Werkgever VNG biedt geen loonsverhoging maar wel een jaarlijkse éémalige uitkering van €225,- Daarnaast wil de VNG de seniorenregeling versoberen en de jubilarissen-uitkering afschaffen.