Raad unaniem vóór noodopvang vluchtelingen

Het asielzoekerscentrum (AZC) in Limmel gaat in haar gymzaal 100 plekken gereedmaken voor crisis-noodopvang van vluchtelingen. De mensen die deze plekken gaan bezetten zullen niet langer dan 72 uur blijven. Het gaat om vluchtelingen die net een barre reis achter de rug hebben gehad en die, voordat ze naar het aanmeldcentrum in Ter Apel gaan, uitrusten in het AZC. Even voor de stemming was er een stadsronde waarin enkele inwoners van Limmel fel van leer trokken tegen de politiek.

Het was een rumoerige avond waarop inwoners van Limmel in harde bewoordingen lieten weten dat ze zich in de steek gelaten voelen door de politiek. Het probleem, zo bleek, is niet zo zeer de extra noodopvang maar de opeenstapeling van tegenvallers die inwoners van Limmel voor hun kiezen krijgen. De sluiting van de voetbalclub, de afgeblazen nieuwe winkels en woningen, overlast van studenten en als laatste druppel de noodopvang. Het kwam allemaal voorbij. Ook kreeg de heer Khatib, een vluchteling uit Syrië, het woord. Hij sprak namens mede-vluchtelingen en gaf aan graag mee te willen helpen om de wijk leefbaar te houden. Daarna kwamen het CDA en de Maastrichtse Volkspartij Limmel tegemoet met een motie die het college opdroeg om de problemen in Limmel te onderzoeken. Maar deze haalde het niet. Wel erkent de gemeenteraad de meeste problemen. Burgemeester Penn beloofde huiswerk te gaan doen. Ze komt over zes weken met een overzicht van alle projecten die wel en niet zijn doorgegaan in Limmel. Ze daagde de raad uit om dan vooral een stadsronde te organiseren.

Buiten de gymzaal van het AZC is er momenteel geen andere ruimte in de stad beschikbaar voor crisis-noodopvang, liet Penn weten. De vluchtelingen worden niet opgesloten in de gymzaal van het AZC en krijgen dus de mogelijkheid om een wandeling door de wijk te maken. De burgemeester garandeerde ook de veiligheid in de buurt. "Er is voldoende capaciteit, wij kunnen dit aan".