Hoger beroep Osama I.

Osama I. gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot 24 jaar celstraf en tbs. Dat bevestigt zijn advocaat. De raadsman wil dat ook het gerechtshof kijkt naar met name de toerekenigsvatbaarheid van zijn cliënt.

Observatiekliniek het Pieter Baan Centrum oordeelde eerder dat I. ten tijde van de dubbele moord in december 2017, in de wijken Malpertuis en Caberg, volledig ontoerekeningsvatbaar was. De rechtbank in Maastricht nam dat deskundigenadvies niet geheel over; zij oordeelde dat I. zich er bewust van was dat pillengebruik zijn psychische situatie verslechterde - zijn acties waren hem dus ook zèlf aan te rekenen.

Volgens de advocaat van Osama I. hebben ook de hulpinstanties gefaald. Toen zijn verwarde cliënt twee dagen vóór de moorden erop los sloeg in een sportschool te Mariaberg - zoals te zien op deze beelden - had hij niet al na één nachtje cel vrijgelaten mogen worden.