UM: 'Economische crisis heeft leergedrag jongeren veranderd'

Volgens het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), onderdeel van de universiteit, heeft de meest recente economische crisis veel effect gehad op het leergedrag van jongeren. Met name afgestudeerden met een migratieachtergrond hebben de nadelen ondervonden, blijkt uit onderzoek.

Een aantal conclusies uit het onderzoek op een rij: zo hebben mbo-afgestudeerden veel vaker gekozen door te studeren, door het gebrek aan banen op dit niveau. Hbo'ers daarentegen kozen juist vaker om niet verder te gaan met leren. Een overstap naar een vervolgstudie op het wetenschappelijk onderwijs werd de laatste jaren duurder en moeilijker. Mannen kozen tijdens de crisis steeds minder ervoor door te stromen naar het vervolgonderwijs. En dan zijn er hbo'ers met een migratieachtergrond; waar zij voorheen vaker voor een vervolgopleiding kozen dan autochtone Nederlanders, is dit beeld tijdens de crisis flink veranderd. Volgens het ROA hebben hbo'ers teven last gehad van het feit dat zij tijdens de jaren minder vaak aan cursussen konden deelnemen, waarschijnlijk door een gebrek aan financiële middelen.