Gemeente moeite met Europese aanbesteding

Projecten netjes aanbesteden volgens de Europese regelgeving - gemakkelijk vinden ze het niet bij de gemeente Maastricht, zo blijkt uit controles van accountantskantoor Deloitte. Over 2017 en de jaren ervoor zijn mogelijk vier miljoen euro aan financiële onrechtmatigheden geconstateerd. Die zitten ‘m met name in het gunnen van opdrachten aan één partij, waardoor bedragen boven de Europese aanbestedingsgrens uitkomen.

De gemeente zegt dat het een complexe regelgeving betreft, die regelmatig wordt aangepast, met veel grijze gebieden. Bovendien is de gemiddelde ambtenaar voor deze materie inhoudelijk onvoldoende toegerust. Om deze medewerkers te helpen is inmiddels een jurist aan het gemeenteteam toegevoegd.

Of ook over het afgelopen jaar onrechtmatigheden in de begroting zijn geconstateerd is nog niet duidelijk. De vier miljoen over 2017 betreft overigens nog niet 1% van de totale begroting van Maastricht; 500 miljoen euro.