Wethouder Aarts presenteert een sluitende begroting 2016

"Het zijn moeilijke tijden geweest", aldus een opgetogen John Aarts. “Maastricht is financieel gezond. De afgelopen vijf jaar hebben we sluitende begrotingen en rekeningen gepresenteerd".

De lokale lasten voor inwoners en bedrijfsleven worden, net als de voorgaande jaren, niet verhoogd. Maastricht neemt daardoor met een 11de plek een prima positie in op de ranglijst van de 100.000+ gemeenten met de laagste lasten. Er is een overschot van € 2 miljoen op de meerjarenbegroting. Het college stelt voor dit overschot te gebruiken voor het aanvullen van de risicobuffer.