Houten staak op plek van gespieste hoofden

De 'Vief köp', een mooi stukje stadswal waar menig Maastrichtenaar, student en toerist graag vertoeft. Toch dankt de plek haar naam aan een luguber hoofdstuk uit de geschiedenis van de stad.

Het is de plek waar in 1638 de hoofden van vijf ‘verraders’, werden gespiest op een ‘staketsel’, een zogeheten houten staak. Als sympathiek gebaar van het restauratiebedrijf dat de vestingmuren onlangs opknapte is er een replica van de houten staak geplaatst, die aan de gebeurtenis doet herinneren.

Vijf religieuzen, bestaande uit de bekende Pater (Servaes) Vinck en zijn compagnons, heulden in de zeventiende-eeuw met de Spaanse vijand. Zo zouden ze via een woning die tegen de stadswal was aangebouwd toegang hebben verleend aan de Spanjaarden. En dat was natuurlijk verraad. Dit verraad is te verklaren: Maastricht kende een tweeherigheid en stond enerzijds onder het gezag van de Hertog van Brabant, een protestant, en anderzijds de Prinsbisschop van Luik, een katholiek. Omdat de Franciscanen Maastricht graag als een geheel katholieke stad wilden zien, besloten ze te collaboreren met de Spanjaarden. Hoewel in totaal 22 verdachten werden opgepakt, zijn uiteindelijk negen geestelijken ter dood veroordeeld. Nadat de daders na foltering hun schuld bekenden werden hun hoofden gespiest en tentoongesteld op de paal. De hoofden werden opgesteld in de richting van de naderende vijand. Een waarschuwing voor de Spanjaarden, maar uiteraard ook voor het Maastrichtse volk. Het hoofd van de Pater Vink zou helemaal links op de paal zijn opgesteld. Pater Vink was zeer geliefd onder de Maastrichtenaren en leefde voort in de volksverhalen over hem.

Binnenkort wordt er een plaquette met informatie geplaatst bij de constructie en kan men, net als bij het Kanon van ‘Haet ende Nijte’, iets verderop, de geschiedenis van de Tachtigjarige oorlog terugvinden.