104 mensen stemden blanco, 151 formulieren ongeldig

104 mensen hebben afgelopen week blanco gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee hebben ze officieel wel gestemd, maar geen keuze gemaakt voor een partij. 151 mensen brachten een ongeldige stem uit.

4.869 lieten iemand anders voor hen stemmen middels een volmacht. Er werden 45.125 geldige stemmen uitgebracht. Dit brengt de kiesdeler op 1.157; het minimale aantal stemmen om een volle zetels te bemachtigen. 

Na telling werden er 25 volle zetels aangemerkt en maar liefst 14 restzetels. "En dat er zoveel restzetels verdeeld zijn, is een unicum in Nederland", vertelde burgemeester Annemarie Penn-te Strake vanmorgen tijdens bij de ondertekening van de definitieve uitslag. Bij die restzetels werd de kiesdeler voor een volle zetel niet gehaald, maar zaten partijen procentueel het dichtst tegen die kiesdeler aan en kregen zo toch een (extra) zetel. 

Ronald van den Hoven