Ondergrondse fietsenstalling zorgt nu al voor problemen

Zwerffietsen, weesfietsen en afgeschreven fietsen zorgen voor een rommelig straatbeeld rondom het station.

En daarom komt er begin 2016 een ondergrondse fietsenstalling in de stationsstraat. Er is plek voor ruim 3000 fietsen. Het hele project duurt naar schatting twee jaar. Het is de bedoeling dat eerst ondergronds gebouwd wordt, en dat er naderhand met de ondernemers van de stationsstraat wordt gebrainstormd over de invulling van het bovengrondse gedeelte. Maar niet iedere ondernemer is gebaat bij het uiteindelijke resultaat. Zo besloot Grand Cafe Boulevard zijn deuren voorgoed te sluiten omdat zij té veel winst verliezen gedurende de twee jaar dat er voor hun zaak geboord en gebouwd wordt.