Nieuwe masteropleidingen van start Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht gaat komende september van start met twee nieuwe natuurwetenschappelijke opleidingen. De masteropleiding Biobased Materials en Systems Biology zijn goedgekeurd en mogen van start. De eerstgenoemde opleiding gaat zich vestigen op de Brightlands Campus in Sittard en de tweede is straks te vinden op de Health Campus in Maastricht. De eerste studenten zijn inmiddels al geselecteerd uit tal van internationale aanmeldingen.

Samen met het bestaande Science Programme, een breed georiënteerde natuurwetenschappelijke bacheloropleiding, heeft de UM met de twee nieuwe masters een volwaardig onderwijsprogramma in de sciences opgezet. De studentenwerving is inmiddels gestart en de eerste studenten zijn al geselecteerd uit de internationale aanmeldingen. Met de nieuwe masteropleidingen worden kenniswerkers opgeleid die aansluiten bij de arbeidsmarktbehoefte van de regio. 

De opleiding Biobased Materials, die zich zal vestigen in het nieuwe Centre Court gebouw op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, richt zich op biologische én chemische productietechnieken om uit biologische grondstoffen diverse materialen en producten te ontwikkelen. En de masteropleiding Systems Biology wordt gevestigd op de Brightlands Maastricht Health Campus. Systems Biology is een nieuw interdisciplinair vakgebied waarbij de traditionele biologie en de life sciences worden gecombineerd met elementen uit de informatica en wiskunde. In Nederland wordt nog geen zelfstandige master op dit terrein aangeboden. 


Meer nieuws