Bestuur

Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. John Beckers (voorzitter)
  • Drs. Lex Smeets (bestuurslid, waarnemend penningmeester)
  • Marjo Bronckers (ambtelijk secretaris)
  • Drs.¬†Astrid Schiepers (bestuurslid)