Bestuur

Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

 • Dr. John Beckers (voorzitter)
 • Drs. Lex Smeets (bestuurslid, waarnemend penningmeester)
 • Marjo Bronckers (ambtelijk secretaris)
 • Drs. Astrid Schiepers (bestuurslid)


Het bestuur van Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg is op zoek naar een penningmeester. De penningmeester draagt zorg voor de financiën en geeft samen met de overige bestuursleden richting aan hoe deze middelen efficiënt en effectief ingezet kunnen worden. Hij/zij stelt jaarlijks, in overleg met het bestuur en de directeur, de begroting op en monitort de voortgang.

Gevraagde eigenschappen:

 • Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met financiële systemen
 • Beschikt over financieel-administratieve en organisatorische vaardigheden
 • Heeft ervaring met het ontwikkelen van financieel beleid
 • Is in de gelegenheid om periodiek lopende financieel-administratieve zaken te bespreken  met de directeur en de accountant
 • Heeft affiniteit met de doelstellingen van de publieke, lokale omroep
 • Heeft ervaring met en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen
 • Beschikt over goede analytische vaardigheden en stelt de juiste prioriteiten
 • Is communicatief vaardig en transparant, kan snel schakelen, is creatief en innovatief


Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die vallen onder de vrijwilligersvergoedingsregeling. Heeft u belangstelling voor deze functie, stuurt u dan vóór 15 oktober a.s. uw cv en begeleidende brief naar bestuur@rtvmaastricht.nl

Heeft u vragen over deze functie, neemt u dan contact op met de voorzitter J. Beckers, telefonisch te bereiken onder nummer 06-5 37 27 431 of per e-mail via  johnbeckers2000@gmail.com