Bestuur

Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. John Beckers (voorzitter)
  • Drs. Lex Smeets (bestuurslid, waarnemend penningmeester)
  • Marjo Bronckers (ambtelijk secretaris)
  • Drs. Astrid Schiepers (bestuurslid)

Er is op dit moment een vacature voor de functie van Penningmeester.
Kijk voor meer informatie op onze vacaturepagina.